facebook

Радио-телевизионен център на НБУ

   

 

Радио-телевизионният център (РТЦ) е към Бакалавърски факултет на НБУ и е активно функциониращо учебно и творческо пространство, в което се провеждат аудиторни, тренингови и практически учебни занятия, създава се аудио-визуална продукция от студенти и преподаватели с или без външни партньори, както и продукция, представяща събития от академичния живот в НБУ. Звеното работи активно и по външни проекти.

  

 

 

 

 

РТЦ на НБУ развива следните дейности:

 

  • Учебно-практическа дейност на студентите от програмите по кино и телевизия, анимационно кино, журналистика, тонрежисура, телекомуникации, реклама, музика, театър и др.
  • Творчески проекти на студенти и преподаватели от НБУ, както и съвместно с други висши училища и институции.
  • Подготовка за участие на студенти във фестивали, форуми и конкурси.
  • Подпомагане и осигуряване на база и техника за реализация на дипломни проекти.
  • Създаване и развитие на университетска телевизия (НБУТВ) и университетско радио.
  • Запис, обработка и монтаж на аудиовизуална, анимационна и музикална продукция.
  • Представяне на целогодишна кинопрограма.
  • Извършване на услуги и консултантска дейност за вътрешни и външни потребители.
  • Инициативи за увеличаване на привлекателността на НБУ и неговите програми, чрез създаване на аудио-визуално съдържание.
  • Реализиране на външни проекти и поръчки за аудио-визуални продукти.