facebook

Радио-телевизионен център на НБУ

Екип

akip_1050x399_crop_478b24840a

 

Директор:

проф. Людмил Христов
lchristov@nbu.bg 

 

Мениджъри на звена:

 

ас. д-р Борислава Димова - телевизионен студиен комплекс

borislavadd@gmail.com

 

 ас. Весела Данчева-Богданова - анимационно студио

vessela@compote-collective.com

 

 д-р Евелина Андреева - директор "Стратегическо развитие и маркетинг"

eandreeva@nbu.bg

 

Петър Петров - университетски филмов център
pegnar_@abv.bg

 

гл. ас. д-р Ралица Филипова - радиостудио

ralicafilipova@nbu.bg

 

 

Специалисти и технически сътрудници:

 

Аракси Мухибян - монтажист
araksi006@gmail.com

 

Валери Мацанов - Инженер РТЦ
vmatzanov@nbu.bg

 

Димитър Бенков - технически сътрудник в тонрежисьорско студио

dbbenkov@gmail.com

 

Евгени Шиков - специалист РТЦ

e.shikov@nbu.bg

 

гл. ас. д-р Николай Милев - главен оператор

nmilev@nbu.bg

 

Йосиф Кокончев - технически сътрудник в анимационно студио

ykokonchev@nbu.bg

 

Пенка Маринова - специалист в радиостудиото

pmb123@mail.bg 

 

Радослав Бадов - специалист в телевизионното студио

radobadov@gmail.com

 

Самуил Нинков - Режисьор на пулт
sninkov@nbu.bg

 

Тодор Добринов - специалист в тонстудиото

todorvalerievdobrinov@gmail.com