facebook

Радио-телевизионен център на НБУ

Екип

ekip-rtc_1050x399_crop_478b24840a

 

Директор:

проф. Людмил Христов

 

Мениджъри на звена:

ас. д-р Борислава Димова - Телевизионен студиен комплекс

ас. Весела Данчева-Богданова - Анимационно студио

д-р Евелина Андреева - Директор "Стратегическо развитие и маркетинг"

Петър Петров - Университетски филмов център

 

 

Специалисти и технически сътрудници

гл. ас. д-р Николай Милев - главен оператор

Стефан Василев - режисьор на пулт

Аракси Мухибян - монтажист

Евгени Шиков - специалист РТЦ

Димитър Бенков - технически сътрудник в Тонрежисьорско студио

д-р Петко Якимов - технически сътрудник в Телевизионен студиен комплекс

Йосиф Кокончев - технически сътрудник в Анимационно студио