facebook

Радио-телевизионен център на НБУ

Контакти

kontakti_1050x399_crop_478b24840a

 

 

проф. Людмил Христов
Директор на Радио-телевизионния център
стая 109, Корпус 2
имейл: lchristov@nbu.bg
тел.: 02 8110 184

 

доц. д-р Кристиян Постаджиян
Зам.-ректор по учебната дейност
стая 104, Корпус 1
имейл: kpostagian@nbu.bg
тел.: 02 8110 104