facebook

Радио-телевизионен център на НБУ

Контакти

kontakti_1050x399_crop_478b24840a

 

 

проф. Людмил Христов
Директор на Радио-телевизионния център
стая 109, Корпус 2
имейл: lchristov@nbu.bg
тел.: 02 8110 184

 

доц. д-р Кристиян Постаджиян
Декан на Бакалавърски фокултет
стая 124, Корпус 1
имейл: kpostagian@nbu.bg
тел.: 02 8110 123

 

Сава Керелезов
Директор на Бакалавърски факултет
имейл: skerelezov@nbu.bg
стая 124, Корпус 1
тел.: 02 8110 144